تبلیغات
✘Kore♥lover✘ - شخصیتای مورد علاقمون
شخصیت های مورد علاقه ی مهدیه

1-لی مین هو

عکس های جدید لی مین هو , بیوگرافی کامل لی مین هو , اینستاگرام شخصی لی مین هو

2-ایم یونا

3-یون ایون هه


4-یو سئونگ هو
5-هان هه جین

6-کوهای سان

7-جانگ ایل وو
8-کیم سو هیون
9-تیفانیشخصیتای مورد علاقه ی مینا:

1-کیم هیون جونگ


2-جانگ ایل وو


3-کیم سو هیان


4-لی مین هو


5-یون سئونگ آهشخصیتای مورد علاقه ی هانیه:

1-کیم سو هیون


2-هان هیو جو


3-لی مین هو


4-اکسو


5-جون جی هیون